Slide background

GAYR?MENKUL VE ?N?AAT
?? B?RL??? PLATFORMU

Slide background

GAYR?MENKUL VE ?N?AAT
?? B?RL??? PLATFORMU

Slide background

GAYR?MENKUL VE ?N?AAT
?? B?RL??? PLATFORMU


AMACIMIZ

T眉rk in?aat ve gayrimenkul sekt?r眉n眉 ve sekt?rde faaliyet g?steren ?irketleri analiz ederek sorunlara kal?c? ??z眉mler 眉retmek, Sekt?rde faaliyet g?steren ?irketlerin kurumsalla?malar?na ve y眉ksek rekabet g眉c眉ne ula?malar?na yard?mc? olmak, sekt?r眉n uluslararas? standartlara ula?mas?na ve uluslararas? pazardan daha y眉ksek pay almas?na katk?da bulunmak...

Devam?

KONGRE


Sizleri 28-29 A?ustos 2020 tarihlerinde ?stanbul'da d眉zenlenecek olan Uluslararas? Gayrimenkul ve ?n?aat Kongresi'ne davet etmekten b眉y眉k mutluluk duyuyoruz.